Privacy Verklaring

Privacyverklaring Servicepunt Techniek Noord-Holland

 

Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij laten u in onderstaande privacyverklaring weten welke gegevens wij verwerken en welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoons- of bedrijfsgegevens. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op al onze diensten. Servicepunt Techniek Noord-Holland verwerkt uw persoons- of bedrijfsgegevens alleen als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen. Die geeft u door op akkoord te klikken onderaan deze verklaring.

 

De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Servicepunt Techniek Noord-Holland handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet.

 

Contactgegevens:
E-mail: info@spt-nh.nl
Telefoonnummer: 06-30706934

 

Persoons- of bedrijfsgegevens die wij verwerken
Servicepunt Techniek Noord-Holland verwerkt uw persoons- of bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u uw CV upload:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 • Curriculum Vitae
 • Overige correspondentie, zoals per e-mail en telefonisch
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Foto, mits zelf aangeleverd bij het CV

 

Uw CV is niet zichtbaar voor websitegebruikers, ook niet voor werkgevers die zich als zodanig hebben geregistreerd via deze website.

Een werkgever die zich registreert stelt de volgende gegevens beschikbaar voor het Servicepunt Techniek:

 •  Naam bedrijf
 •  Adres bedrijf
 • Sector/branche
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Emailadres contactpersoon
 • Uw vacaturetekst/ingevuld format

 

Doel en grondslag van gegevensverwerking

Servicepunt Techniek Noord-Holland verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

– Het matchen van de kandidaat met een werkgever;

– Verzenden van onze nieuwsbrief;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten;

– Uw gegevens door te geven aan andere relevante organisaties die u kunnen matchen;

– Voor evaluatiedoeleinden van de website.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Servicepunt Techniek Noord-Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: drie jaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor bedrijfsgegevens: vijf jaren.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Servicepunt Techniek Noord-Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Delen van persoons- of bedrijfsgegevens met derden

Servicepunt Techniek Noord-Holland deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het bereiken van het doel, namelijk werk voor u vinden. Met deze derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Een en ander geldt ook voor uw bedrijfsgegevens: we delen uw vacature en bedrijfsgegevens met andere organisaties, maar uitsluitend met het doel om de vacature te vervullen. Uw geüploade vacature is zichtbaar voor alle websitegebruikers.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt altijd het recht om uw persoons- of bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Servicepunt Techniek Noord-Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Servicepunt Techniek Noord-Holland gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Blijft u echter gebruik  maken van onze website, dan gaat u automatisch akkoord met onze cookie instellingen.

 

Doorgifte aan het buitenland

Servicepunt Techniek Noord-Holland maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. Ook maakt Servicepunt Techniek Noord-Holland gebruik van Visual Website Optimizer. Servicepunt Techniek Noord-Holland kiest deze partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving m.b.t. privacy in acht te nemen.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact met ons opnemen: info@spt-nh.nl of bellen op nummer: 06-29398769.

 

Klachten?

Servicepunt Techniek Noord-Holland wil u er ten slotte op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Laatste wijziging: 17 september 2018