Over SPT NH

Arbeidsmarktspecialisten van de Koninklijke Metaalunie, FME, Uneto-VNI, OOM, A+O Metalektro, OTIB, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en UWV Werkbedrijf bundelen hun kennis, ervaring en netwerk om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in Noord-Holland beter op elkaar te laten aansluiten.

Waarom nodig? 

Het arbeidsmarktbeleid is steeds meer gedecentraliseerd naar de regio. Ook de uitvoering ligt bij de regio. Dat maakt een regionaal opgezet Servicepunt Techniek noodzakelijk om vraaggestuurd te werken aan arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten in de technische sectoren in Noord-Holland.

Via het Servicepunt Techniek NH worden meer dan 3.000 technische bedrijven met tienduizenden werknemers in de provincie ondersteund. We zijn aanspreekpunt voor werkgevers en werknemers en hebben een adviesfunctie naar de regio, zowel overheden, onderwijsinstellingen als andere partners.

Zeker nu de werkgelegenheid, het aantal vacatures en de personeelstekorten groeien, maar er tegelijkertijd nog veel mensen, ook met een technische achtergrond, aan de kant staan, kan het Servicepunt Techniek helpen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Omdat de markt aantrekt terwijl het aantal werkzoekenden minder wordt, gaat het Servicepunt een grotere rol spelen bij matching van mensen met een wat grotere afstand tot de technische arbeidsmarkt. Zij-instroom vanuit andere sectoren en bij- of omscholing worden daarbij steeds belangrijker.

Hoe werkt het? 

Vraaggestuurd werken is een voorwaarde: bedrijven melden hun technische vacatures bij ons. UWV zoekt kandidaten uit de eigen bestanden. Het kan ook zijn dat werkzoekenden zichzelf bij ons hebben aangemeld. Maar ook bedrijven hebben soms werknemers die met ontslag geconfronteerd worden of waarvoor een andere functie gewenst is. Die willen we zo snel mogelijk van werk naar werk helpen. Onze specialisten gaan vervolgens met kandidaten praten, waarbij ook een assessment kan plaatsvinden. Met de werkgever van de vacature wordt uitgebreid overlegd over eisen en wensen. Indien nodig zorgt het Servicepunt Techniek voor passende scholing. Als er een ‘match’ is dan wordt het UWV om toestemming gevraagd voor een proefplaatsing (als de kandidaat een WW-uitkering heeft), die bijna altijd resulteert in een aanstelling.

Zo helpen we individuele werkzoekenden, zittende werknemers en individuele werkgevers, versterken we door scholing de duurzame inzetbaarheid van werknemers en dragen we bij aan beperking van het aantal werkzoekenden.

SPT werkt! We hebben al vele honderden succesvolle matches gerealiseerd en vele scholingstrajecten georganiseerd, veelal op kosten van sociale partners. De helft van het aantal plaatsingen betrof een oudere werknemer.

Wat doet SPT nog meer? 

Binnen het Servicepunt Techniek NH pakken de intersectoraal werkende sociale partners en scholingsfondsen een bredere problematiek op vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid maar in aansluiting op en in afstemming met elkaar. De kennis en ervaring die voortvloeit uit deze advies- en ondersteuningsfunctie voorziet het Servicepunt Techniek van een sterk fundament.

De links naar het opleidingsaanbod van de verschillende branches vindt u hieronder:

Recent geplaatste vacatures