Best practices

(namen van werknemers zijn fictief)

 

Aluminium Centrum De Hoop

In april 2018 maakt het Servicepunt Techniek kennis met Adnan. Adnan volgde toen verschillende lasopleidingen bij Amsterdam Werkt. Amsterdam Werkt is een initiatief vanuit de gemeente Amsterdam en verzorgt praktijkopleidingen voor met name kandidaten uit de bijstand. Deze praktijkopleidingen kunnen richting bouw, fietstechniek, installatietechniek of metaaltechniek zijn.
Het Servicepunt Techniek heeft Adnan in contact gebracht met Aluminium Centrum De Hoop. De Hoop is een Amsterdams bedrijf, opgericht in 1928, dat zich bezighoudt met de ambachtelijke bewerking van aluminium, RVS en staal voor bedrijven en particulieren.
Op 16 mei is Adnan bij dit bedrijf gestart op basis van een proefplaatsing van ruim een maand. Met ingang van 25 juni is de proefplaatsing omgezet in een contract voor zes maanden. In eerste instantie is Adnan gestart voor vier dagen per week omdat hij graag nog een dag van de week naar school wilde om zijn Nederlandse taal te verbeteren. In oktober 2018 bleek dat zowel de werkgever als Adnan erg tevreden zijn. De kans is groot dat zijn arbeidscontract wordt omgezet in een vast dienstverband.

Aaftink Installatietechniek  

Pieter was servicecoördinator in de grafische industrie en is in 2015 door SPT bemiddeld naar een soortgelijke functie in de installatietechniek. Het bijbehorende contract is destijds na 6 maanden niet verlengd. Pieter is toen in een productie functie via het uitzendbureau aan het werk gegaan. In januari 2016 heeft hij aangegeven dat zijn overeenkomst niet zou worden verlengd. Via SPT is hij weer begeleid naar een nieuwe baan als servicecoördinator in de elektrotechniek. Pieter is gestart op basis van een tijdelijk contract maar heeft op dit moment een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Jac. Kooij 

Vanwege verhuizing van de productie afdeling naar Brabant, is een aantal medewerkers van Koninklijke Ahrend in maart 2017 ontslagen. Door een goed netwerk, waaronder contact met Menea, een bedrijf dat de ontslagen kandidaten begeleidt, heeft SPT ± 7 kandidaten in contact kunnen brengen bij Jac. Kooij. Daaropvolgend zijn twee kandidaten bij Jac. Kooij gestart. Er loopt nu nog een sollicitatieprocedure met een kandidaat van Ahrend van 44 jaar. Voor Jac. Kooij was het belangrijk dat deze medewerkers bekend zijn met o.a. het verwerken van dunne plaat. Daarnaast zijn de Ahrend-medewerkers goed op de hoogte van het werken met een Lean-systeem.

 

Murad heeft 30 jaar gewerkt bij Koninklijke Ahrend. Het sollicitatiegesprek dat hij voerde bij Jac. Kooij was zijn 1e gesprek sinds 30 jaar. Zijn positieve uitstraling, zijn kennis, maar ook het kunnen denken in mogelijkheden heeft ertoe bijgedragen dat Jac. Kooij voor hem heeft gekozen! Hij is aangenomen voor de functie van (robot) lasser. Na 2 dagen meelopen heeft hij al een contract voor 7 maanden gekregen.

 

Mo heeft 18 jaar gewerkt bij Koninklijke Ahrend. Een intelligente kandidaat die bij Jac. Kooij o.a. wordt ingezet als (robot) lasser maar ook bij de nieuw aangeschafte machines. Doelstelling is dat Mo doorgroeit naar meewerkend voorman voor de nieuwe afdeling “draad”.

 

Tempo Trommels en Rollen

Sjors heeft van 1989 t/m 2016 gewerkt als systeembeheerder bij twee bedrijven. Na zijn ontslag wilde hij graag omgeschoold worden richting (cnc) verspaning. Sjors heeft hiertoe de open dagen van Tetrix Techniekopleidingen in Zaandam bezocht. Sjors heeft veel bedrijven benaderd voor een stageplek. Dit was erg lastig. Bij Tempo Trommels en Rollen heeft hij de kans gekregen. Hij is hiertoe eerst de opleiding Conventioneel draaier gaan volgen. Deze opleiding duurde 8 dagen en werd gegeven door Tetrix Techniekopleidingen. Door het behalen van deze opleiding was Sjors al een beetje inzetbaar in de productie. Aansluitend is hij gestart met de opleiding CNC draaier. Deze opleiding duurt 25 dagen. Deze opleidingsdagen zijn ingeroosterd bij Tetrix op basis van 2 dagen per week. De overige 3 dagen heeft hij stage gelopen bij Tempo. Op 7 juli 2017 heeft Sjors de laatste opleidingsdag bij Tetrix gehad. Met ingang van 1 juli j.l. heeft hij een arbeidsovereenkomst gekregen bij Tempo Trommels en Rollen voor de duur van 7 maanden!!

 

PMJ

Freek was eind 2014 al 59 jaar en de eerste nieuwe medewerker van PMJ die ouder was dan 50 jaar. Destijds was de oudste medewerker nog maar 44 jaar. Het bedrijf moest even aan het idee wennen, maar Frans heeft na 2 dagen meelopen een contract gekregen voor 6 maanden. Na deze 6 maanden is het contract omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Freek is een goede ambassadeur geweest voor oudere werkzoekenden want na hem is ook Ton van 54 jaar bij PMJ aangenomen. Ton heeft bij indiensttreding direct een contract gekregen voor onbepaalde tijd. In januari 2017 is tevens Susanne in dienst gekomen bij PMJ. Susanne was toen 48 jaar. Inmiddels zijn bij PMJ nog meer oudere kandidaten in dienst getreden.

Recent geplaatste vacatures